Nabídka zaměstnání

Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

přijme pracovníky do trvalého pracovního poměru.

Střední odborné učiliště včelařské

Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

 je obecně prospěšná společnost, založená Ministerstvem zemědělství České republiky

 a Českým svazem včelařů, z.s. za účelem:

  • provozování středního odborného učiliště včelařského
  • vzdělávání dospělých
  • provozování a organizace mimoškolní činnosti dětí a mládeže v oboru včelařství
  • organizování a zajišťování vzdělávacích a kulturně výchovných činností
  • vzdělávání v oboru včelařství poskytujeme již více než 70 let.

Učiliště se nachází v centru CHKO Železné hory a může nabídnout mimo kvality vzdělávání

i krásné okolí s řadou turistických tras a cyklostezek a kulturního i sportovního vyžití.

 

 

 

 

 

 

 

Počet včelstev

Výukových včelnic

Žáků