Arboretum

včelařské arboretum

Od 2. 10. 2023 probíhá kompletní rozsáhlá rekonstrukce Včelařského arboreta. Doporučujeme odložit návštěvu na jarní období. Děkujeme za pochopení.

Základní myšlenka:

  • shromáždit zdroje včelí pastvy
  • poskytnout potřebné informace k jednotlivým zdrojům
  • vlastní sledování a měření hodnot zdrojů včelí pastvy

 


Včelařské arboretum má svoje vlastní webové stránky, kde najdete řadu užitečných informací.