Mládež

práce s dětmi a mládeží, včelařské kroužky mládeže (VKM)

Podmínky, které musí splnit vedoucí VKM pokud žádá o dotaci podle nařízení vlády č. 53/2023 Sb.

Kroky:

  1. Evidenční list VKM (originál) zaslat v rozhodném dotačním období do 31. října rozhodného období na SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky.
  2. Do 15. května rozhodného období zaslat „Požadavek na zajištění vzdělávací akce pro VKM“ + jmenný seznam členů + doklad podle čl. I odst. 3 Směrnice na adresu SOUV – VVC, o.p.s.
  3. Do 15. července rozhodného období zaslat potvrzenou dohodu, kterou obdržíte po zaslání „Požadavku na zajištění“ + prezenční listiny + soupisku konaných schůzek + jmenný seznam dětí na adresu SOUV–VVC, o.p.s.

Prezenční listina:

  1. Na každé listině musí být dva podpisy nejméně 5 členů VKM (na začátku a na konci schůzky).
  2. Pokud se členové kroužku teprve učí psát, lze prezenční listinu předepsat a děti se jen podepisují.
  3. K vyplacení dotace je třeba nejméně 50 hodin.
  4. 1 hodina = 60 minut, přestávky se do této doby nezapočítávají (poskytovatel dotace neakceptuje vyučovací hodinu, tj. 45 minut).
  5. Témata přednášek musí být přesně podle přílohy č. 1 písmene B, NV č. 53/2023 Sb.
  6. Jako témata přednášek se neuznávají přípravy na soutěže, akce neziskového sektoru, schůze ZO ČSV, přátelská posezení, opékání špekáčků, apod.
  7. Na prezenční listině musí být přesná adresa místa, na kterém se schůzka konala.
Název
Směrnice pro dotaci VKM
Jmenný seznam členů VKM
Evidenční list VKM+Souhlas GDPR