Mládež

práce s dětmi a mládeží, včelařské kroužky mládeže (VKM)

Postup u žádostí o dotaci za vedení včelařských kroužků mládeže (VKM) dle NV č. 53/2023 Sb.

 

Vytiskněte Požadavek na zajištění vedení  VKM, vyplňte a odešlete na SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrky do 15. 5. rozhodného období včetně jmenného seznamu dětí a dokladu podle čl. I odst. 3 Směrnice SOUV-VVC, z 1. 8. 2023 platné od 1. 8. 2023.

Na základě přijatého Požadavku na zajištění vedení VKM Vám zašle SOUV – VVC (paní Solničková) Dohodu o provedení vzdělávací akce (2x na minimálně 25 hodin).

Dohodu potvrdit od zřizovatele a odeslat vyplněné zpět včetně Prezenčních listin a Soupisky konaných schůzek  do 15. 7. rozhodného období.

Prezenční listina:

 • Na každé listině musí být dva podpisy dítěte (na začátku a na konci schůzky), přítomnost nejméně 5 členů VKM a podpis vedoucího.
 • Pro malé děti lze prezenční listinu předepsat a děti se pouze podepíší.
 • K vyplacení dotace je zapotřebí uskutečnit minimálně! 50 hodin výuky.
 • 1 hodina = 60 minut čistého času, bez přestávky.
 • Témata přednášek (8 témat) musí být dle přílohy 1.  části B NV č. 53/2023 Sb.
 • Témata si vyberte dle vlastního uvážení, mohou se opakovat. Seznam témat viz. níže.
 • Do výuky s předepsanými tématy nelze započítávat přípravy na soutěže, schůze ZO ČSV, přátelská posezení atd.
 • Na prezenční listině musí být přesná adresa místa konání schůzky.
 • Používat formulář – tiskopis prezenční listiny v originále.

Schválení dotace je podmíněno každoročním vyplněním Evidenčního listu VKM a zasláním 1 originálu do 31. října rozhodného období na SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky.

Evidenci zajišťuje p. Zdenka Solničková.

 

8 témat vzdělávání včelařského kroužku pro děti a mládež

 • Nemoci, škůdci a zdraví včel
 • Včelí pastva
 • Zootechnika včelstev, včetně plemenářské práce
 • Biologie včely medonosné
 • Získávání, zpracování a využití včelích produktů
 • Racionalizace včelaření
 • Historie a současnost včelaření
 • Včela a životní prostředí

Formuláře – viz Dokumenty