Prodej

zboží, služby

V prostorách školy se nachází přednáškový sál pro 150 posluchačů se základním AV vybavením. Dále odborné učebny s interaktivními tabulemi a kapacitou 30 osob/učebna, odborná laboratoř a ostatní školící prostory vybavené AV technikou.

Přednáškový sál

Velký přednáškový sál

Ozvučený sál s dataprojektorem pro 150 účastníků. WC vedle sálu.

Školící prostory

Školící prostory

Přednáškový sál s multifunkční obrazovkou.