Škola

informace o studiu oboru Včelař

Během více než 70 let výuka včelařství na našem zařízení prošla řadou změn.

V současné době vyučujeme obor 41-51-H/02 Včelař a pro tento obor nabízíme následující formy výuky:

  • denní tříleté studium – určeno převážně pro absolventy ZŠ
  • dálkové tříleté studium – určeno pro všechny zájemce

Dálkové studium probíhá formou konzultací v době víkendů 1x za měsíc + blokové cvičení (odborný výcvik).