Škola

informace o studiu oboru Včelař

Organizační pokyny pro výuku:

  • výuka probíhá podle předem stanovených rozvrhů; rozvrhy jsou zveřejňovány na sdíleném úložišti školy (každá třída má  přístup) a vyvěšeny v budově školy (před kanceláří) současně s rozmístěním do učeben; snídaně jsou podávány 1/2 hodiny před zahájením výuky – na výuku je nutno přicházet včas!
  • odborný výcvik probíhá podle předem stanovených rozvrhů.