Vzdělávání

informace o možnostech dalšího vzdělávání

Postup

 

Při organizaci vzdělávací činnosti  je nutno postupovat dle Směrnice SOUV-VVC, o.p.s. pro organizační zabezpečení vzdělávací činnosti, ze dne 1. 8. 2023 platné od 1. 8. 2023. 

  1. Organizátor vzdělávací akce registruje vzdělávací akci pomocí Elektronického rezervačního systému (NV 53/2023 Sb.).
  2. SOUV-VVC, o.p.s. zašle přednášejícímu e-mailem dohodu o provedení vzdělávací akce označené číslem, které je uvedeno i na prezenční listině.
  3. Přednášející zašle potvrzenou dohodu o vzdělávací akci spolu s prezenční listinou (vše v originále) do 15 dnů po uskutečnění vzdělávací akce na adresu SOUV-VVC, o.p.s. Pokud vrácené prezenční listiny nebudou odpovídat předepsanému a zaslanému originálu nebude odměna za přednášku proplacena.

Upozornění:

Prezenční listina musí obsahovat vyplněnou osnovu, podpisy účastníků na začátku i na konci akce (nejméně 15 chovatelů včel s registračním číslem), vyplněné registrační číslo chovatele včel a podpis přednášejícího.