Zástupce ředitele

Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

Nabídka zaměstnání

Administrativní pracovník (pracovnice)

Kurz pro začínající včelaře

16. 4. 2024

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ PRO VŠECHNY KROUŽKY SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍRODU

Den otevřených dveří u příležitosti Světového dne včel

19. 5. 2024, 9:00 – 15:00 hodin

Střední odborné učiliště včelařské

Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

 je obecně prospěšná společnost, založená Ministerstvem zemědělství České republiky

 a Českým svazem včelařů, z.s. za účelem:

  • provozování středního odborného učiliště včelařského
  • vzdělávání dospělých
  • provozování a organizace mimoškolní činnosti dětí a mládeže v oboru včelařství
  • organizování a zajišťování vzdělávacích a kulturně výchovných činností
  • vzdělávání v oboru včelařství poskytujeme již více než 70 let.

Učiliště se nachází v centru CHKO Železné hory a může nabídnout mimo kvality vzdělávání

i krásné okolí s řadou turistických tras a cyklostezek a kulturního i sportovního vyžití.

 

 

 

 

 

 

 

Počet včelstev

Výukových včelnic

Žáků