Vzdělávání

informace o možnostech dalšího vzdělávání

Kurzy

Pro začínající včelaře pořádáme jednodenní kurz, který je nezbytným krokem pro všechny, kdo chtějí vstoupit do fascinujícího světa včelaření. Kurz Včelaření od A do Z je pak ideální pro ty, kteří začínají včelařit nebo chtějí získat informace, než si pořídí první včelstvo.

Pokud již máte základy osvojené a chcete své znalosti prohloubit, máme pro vás naši specialitu – kurz Chovu matek zaměřený přímo na vaše potřeby.

Ostatní kurzy jsou  na práci úzce spjatou s včelařením, jako je zpracování vosku, výroba mezistěn nebo rozmnožování rostlin.

Přijďte a prohlubte své znalosti včelaření s námi!

Kurz obsahuje základní znalosti v oboru včelařství. Osvědčení o absolvování kurzu lze použít pro žádost o poskytnutí krajské dotace.

V rámci kurzu se seznámíte s následujícím:

 • Legislativa chovu včel (1hod.)
 • Základní potřeby, pomůcky a vybavení včetně ekonomického rozboru (1 hod.)
 • Zásady správné manipulace se včelstvy (1 hod.)
 • Zásady správného ošetřování včelstev v průběhu včelařského roku (2 hod.)
 • Nemoci včel (1 hod.)
 • Základy včelí pastvy pro úspěšné včelaření (1 hod.)

Cena kurzu: 1050,– Kč (zahrnuje oběd)

Čtyřdenní kurz pro začínající včelaře, který obsahuje teoretickou i praktickou část (dílna, včelnice).

Teoretická část:

 • Povinnosti včelaře při chovu včel
 • Volba stanoviště
 • BOZP při práci se včelstvy
 • Legislativa, dotační politika
 • Ekonomika včelaření
 • Definice včelstva a jeho základní složky
 • Funkce jednotlivých složek
 • Včelařská terminologie
 • Vztahy ve včelstvu, dorozumívání včel, pudy včel
 • Principy fungování včelstva
 • Základy biologie
 • Vývoj úlů u nás, části úlu a jejich funkce, základní typy úlů, rozmístění úlů
 • Ukázky různých typů úlů a úlových sestav, různé materiály, různé konstrukční řešení, aspekty volby úlu
 • Včelaření v jednotlivých systémech
 • Základní potřeby a pomůcky, jejich používání
 • Zásady práce se včelami, manipulace se včelstvy
 • Základy prohlídek včelstev, záznamy o prohlídkách
 • Základní rozdělení včelařského roku · Projevy včel a práce včelaře v jednotlivých obdobích včelařského roku
 • Nemoci včel, nemoci včelího plodu
 • Základní pojmy včelí pastvy, význam znalostí
 • Hodnocení kvality na vlastním stanovišti; možnosti zlepšování včelí pastvy na svém stanovišti
 • Včelí pastva podle místa a doby výskytu
 • Rojení, rojová nálada, předcházení rojení, péče o roje
 • Tvorba oddělků a smetenců + praktická ukázka
 • Rozdělení včelích produktů, vznik a složení jednotlivých produktů, získávání a využití včelích produktů
 • Modelové situace, rozšiřování včelstev, péče o oddělky
 • Získávání medu a jeho další úpravy
 • Zpracování vosku, výroba mezistěn

Praktická část:

 • Sbíjení rámků, drátkování, zatavování mezistěn
 • Údržba a dezinfekce úlů
 • Základní manipulace se včelstvy
 • Prohlídky včelstev, záznamy
 • Rozmnožování včelstev
 • Praktické zásahy ve včelstvu v závislosti na stavu a období
Datum konání Odkaz na rezervaci
12. – 14. 2. 2024 (25. 4. 2024 praktická část) Rezervace

 

Teoretická část:

 • Význam chovu včelích matek
 • Legislativa chovu v ČR
 • Základní pojmy v chovu matek
 • Základní postupy

Praktická část:

 • Základní potřeby a pomůcky
 • Výběr a příprava chovného včelstva
 • Přelarvení
 • Zužitkování matečníků
 • Značení a expedice matek

Teoretická část:

 • Seznámení s výčtem chorob včel
 • Monitoring chorob
 • Léčba včelstva
 • Schválené přípravky k léčbě včelstev a kdy je používáme
 • Prováděná opatření

 

Praktická část:

 • Ukázka letního léčení Gabónovými páskami a Formidolem (vkládání odparných desek) proti varroáze (kyselina šťavelová, VarroMed)
 • Simulace podzimní léčby – 2 ošetření fumigací Varidolem + 1 x léčba Aerosolem proti Varroáze
 •  Možnosti léčby Nosémy a zvápenatění včelího plodu – odparné systémy s kyselinou mravenčí, další metody
 • Včelařské práce v podletí a na podzim (uspořádání plodiště na zimu, monitoring chorob, dodání zimních zásob, atd.)

Mimo již uvedené tematické kurzy pořádáme ostatní kurzy, které jsou spjaté s oborem včelařství.

Nabízíme Vám například včelaření na vlastním včelstvu, kurz zpracování vosku a výroby mezistěn, kurz rozmnožování rostlin, atd.

kurz pro začínající
Kurz AZ
Výuka
Kurz